آدرس اصفهان: میدان آزادی، بلوار دانشگاه، کوچه زمانی، ساختمان پردیس، طبقه 2، واحد 121 /تلفن: 30-36210027(031) و 25-36210021(031) و 66591614(021) و 66591614(021) و 66591479(021) / تلفکس: 36210026(031) و 43856659(021)