بازدید رئیس تحقیق و توسعه شرکت نانپرو هلند

بازدید آقای کریستین لوئیس وَن مور کِرکِن رئیس تحقیق و توسعه شرکت نانپرو هلند و تایید کیفیت تولید محصولات، کیفیت کیسه گیری محصولات و انبارش آن ها و کیفیت خدمات پس از فروش محصولات نانپرو


17 دی 1398

تمامی حقوق متعلق به آریاداتیس پرور می باشد.