مدیریت نوردهی در پرورش طیور- قسمت اول

برنامه نوری توسط بسیاری از پرورش دهندگان طیور با موفقیت به کارگرفته شده و ضمن کاهش مرگ و میر جوجه ها، بهبود ضریب تبدیل غذایی و تامین رشد بهتر، سبب کاهش هزینه های تولید شده است. برنامه های نوری در هر نوع سالن مرغداری حتی سالن هایی که از نور طبیعی استفاده می کنند به آسانی قابل اجرا می باشند.

سالهاست که از برنامه های نوری مختلف به منظور تحریک و افزایش رشد ، در جوجه های گوشتی استفاده می شود امروزه یک جوجه گوشتی معمولی میتواند روزانه به طور متوسط حدود 55 گرم افزایش وزن داشته باشد و این بدان معنی است که متوسط وزن گله های مخلوط مرغ و خروس گوشتی در 45 روزگی به 2500 گرم خواهد رسید و این یک موفقیت بزرگ است.

دو دهه قبل برای رسیدن به این وزن به زمانی حدود دو برابر این مدت نیاز بود. برای دستیابی به این بازدهی چشمگیر در 6 هفتگی تغییرات بسیاری در ژنتیک ، تغذیه ، طراحی سالن ها ، کنترل بیماری ها و مدیریت ایجاد شده است.

یکی از عوامل مدیریتی که با تدبیر و موفقیت به اجرا در آمده استفاده از نور برای جوجه های گوشتی است. یک جوجه گوشتی تا 45 روزگی ، حدود 1000 ساعت زندگی میکند. اگر این جوجه این مدت کوتاه را تحت شرایط نور طبیعی زندگی کند نیمی از زندگی خود را در تاریکی خواهد گذراند که در این شرایط اکثر پرندگان قادر به استفاده از غذا و آب نیستند. بنابراین بعد از 2 ساعت که غذای خورده شده هضم گردید جوجه ها شروع به استفاده از ذخایر بدن خود کرده و برای حفظ احتیاجات نگهداری معمولی بدن خود، انرژی از دست می دهند و در نتیجه رشد آنها می تواند آهسته شود .

در ارتباط با مبحث نوردهی 4 بخش مهم وجود دارد:

  1. طول ساعات نوردهی: ساعات نوردهی و خاموشی که طی 24 ساعت شبانه روز اعمال می گردد.
  2. تقسیم زمان نوردهی: چگونه ساعات نوردهی و خاموشی در طول 24 ساعت تقسیم می شود.
  3. رنگ نور
  4. شدت نور

تاثیر متقابل این عوامل باید در زمان نوردهی جوجه های گوشتی در نظر گرفته شود. برای مثال برخی ویژگی ها در ارتباط با تولید یا آسایش پرنده(مثل رشد، ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر) ممکن است با تغییر ساعات خاموشی و نوردهی، تغییرات شدت نور و همچنین رنگ نور تغییر کند.

در قسمت بعدی با توضیحاتی در خصوص طول ساعات روشنایی و برنامه های نوری همراه شما خواهیم بود.

جهت راهنمایی و مشاوره میتوانید با دپارتمان فنی شرکت آریاداتیس در تماس باشید.

جهت دانلود این پادکست به کانال تلگرام آریاداتیس مراجعه فرمائید.


17 مهر 1400

تمامی حقوق متعلق به آریاداتیس پرور می باشد.