پدیده رشد جبرانی چیست؟ – قسمت سوم

یکی دیگر از روش های مدیریتی در اجرای الگوی رشد جبرانی مدیریت نوردهی در طول دوره پرورش می باشد.

برنامه های نوری باید به سهولت قابل اجرا باشند زیرا برنامه های نوری پیچیده، رسیدن به موفقیت را با مشکل مواجه می سازند. این برنامه ها باید با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه اجرا شده و این برنامه ریزی باید قبل از شروع دوره پرورشی باشد. اجرای مدیریت نوردهی یک اصل مدیریتی مهم در پرورش جوجه گوشتی بوده و اهمیت آن از چهار جهت شامل :.

  • رنگ نور
  • شدت نور
  • طول دوره ی نوری
  • توزیع دوره ی نوری (برنامه ها نوری مداوم و متناوب)

می باشد.

رفتار های تغذیه ای جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های نوردهی تغییر می کند. برای مثال افزایش ساعات خاموشی در طول شبانه روز می تواند منجر به کاهش مصرف خوراک به میزان 30% الی 40% در 3 روز اول گردد. اگرچه در هشت روز بعدی کاهش در مصرف خوراک می تواند به کمتر از 10 درصد نیز برسد.

جوجه های گوشتی الگوی تغذیه ای خودشان را نسبت به دوره ی روشنایی با پر کردن چینه دان خود قبل از زمان شروع تاریکی تغییر می دهند.

جوجه های گوشتی از یک الگوی تعیین شده روشنایی و تاریکی به منظور داشتن یک فاصله ی زمانی برای استراحت و فعالیت بدنی سود می برند. برخی از فعالیت های مهم فیزیولوژیکی بدن پرنده به طور مثال معدنی شدن استخوان و هضم، معمولا در طول دوره تاریکی یک ریتم طبیعی را نشان می دهند. بعلاوه یک دوره نور و تاریکی مشخص این اجازه را به جوجه های گوشتی می دهد که یک الگوی طبیعی از رشد و نمو را نشان دهند. با اجرای صحیح برنامه های نوردهی می توان رشد ابتدایی پرنده را به تاخیر انداخت تا اندام های داخلی پرنده به میزان کافی رشد کرده و سپس با اجرای رشد جبرانی، پرنده به وزن مطلوب خواهد رسید. با اجرای این برنامه بروز مشکلات متابولیک در گله به حداقل خواهد رسید.

توزیع دوره نوردهی هم می تواند در مدیریت رشد پرنده تاثیر گذار باشد. برنامه ی متناوب شامل زمان های تقسیم بندی شده ، برای دوره تاریکی و همچنین برای دوره ی روشنایی است که در طول 24 ساعت تکرار می شود.

از مزایای این برنامه این است که وعده های غذایی نا پیوسته به جوجه های گوشتی داده می شود . یک دوره ی تغذیه ای (زمان روشنایی ) و به دنبال آن یک دوره استراحت و هضمی (دوره تاریکی )، بازده مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را بهبود می بخشد. اگر از برنامه های نوری متناوب استفاده شود باید برنامه ای طراحی شود که اجرای آن آسان و کاربردی باشد.

کارشناسان تخصصی شرکت آریا داتیس پرور در این زمینه در طول دوره همراه با مصرف کنندگان گرامی خواهند بود و به طور رایگان مشاوره های لازم در ارتباط با این مبحث به پرورش دهندگان گرامی ارائه خواهند داد.

جهت دانلود این پادکست به کانال تلگرام آریاداتیس مراجعه فرمائید.


17 مهر 1400

تمامی حقوق متعلق به آریاداتیس پرور می باشد.