کیفیت جوجه یک روزه – قسمت اول

اهمیت کیفیت جوجه یک روزه در پرورش مرغ گوشتی

جوجه های گوشتی که امروزه در واحدهای صنعتی پرورش داده میشوند، حساسیت های خاصی به شرایط محیطی دارند، بنابراین مدیریت پرورش آن ها با گذشته متفاوت است. در حال حاضر پیشرفت های ژنتیکی و بهبودهای تغذیه ای باعث افزایش سرعت رشد و بازدهی خوراک در جوجه هاي گوشتي شده است. اساس موفقیت در یک دوره پرورش گله گوشتی انتخاب جوجه یکروزه با کیفیـت اسـت. بـرای ایـنکـه مرغـدار دوره پرورش موفق و سوددهی داشته باشد، اولین شرط اصلی آن داشتن جوجه یکروزه درجه یک است. اگر دوره پرورش با جوجه یک روزه درجه یک شروع نشود معمولا آن دوره با مسائل و مشکلات زیـادی مواجه می شود. در این مورد می توان بـه یک ضرب المثل مشهور فارسی اشاره کرد که میگوید چون نهد خشت اول معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. در سالن پرورش مرغ گوشتی نیز خشت اول جوجه یک روزه است کـه باید با کیفیت باشد. علیرغم این که تهیه جوجه یکروزه با کیفیت سنگ بنای موفقیت آن دوره پرورش است، اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که کیفیت ایده آل جوجه یکروزه به تنهایی تضمینی برای موفقیت در یک دوره پرورش نیست.

کیفیت جوجه ناشی از سه عامل مختلف تخم مرغ، دستگاه های جوجه کشی و مدیریت کارخانه جوجه کشی است. دستیابی به استانداردهای بالا در این سه مورد باعث تولید جوجه با کیفیت بالا می شود، اگر هر یک از این سه جنبه رعایت نشود، هم میزان هچ و هم کیفیت جوجه تحت تأثیر قرار می گیرد. یک جوجه نامناسب، پاسخگویی مناسبی به زمان، سرمایه و زحمتی که در طول پرورش صرف آن می-شود، نخواهد داشت. جوجه ها باید از گله مادر سالم تهیه شوند. سلامت گله مادر مهم ترین عامل برای تولید جوجه های گوشتی سالم و عاری از عوامل بیماریزا است. عدم تأمین نیازهای کامل غذایی گله مادر از نظر پروتئین، اسیدآمینه، لیپید، کربوهیدرات، ویتامینها و مواد معدنی و متوازن نبودن جیره غذایی باعث تولید جوجه های ضعیف میشود. برخی از بیماری ها و آلودگی ها از طریق جوجه کشی انتشار مییابند، بنابراین باید قبل از تهیه جوجه ها از رعایت کامل اصول بهداشتی، ضدعفونی صحیح و قرنطینه در مراحل مختلف جوجه کشی اطمینان حاصل کرد. جوجه هایی که از گله های مادر جوان یا مسن تهیه شده باشند، عملکرد مناسبی ندارند. جوجه های تهیه شده باید عاری از عوامل بیماری زا باشند، زیرا هرگونه عفونت باکتریایی در جوجه های یکروزه بر روی سلامت و عملکرد آن ها در پایان دوره تأثیر منفی میگذارد و حتی باعث تلفات نیز میشود. بنابراین پیش بینی ظهور کامل پتانسیل ژنتیکی در زمینه رشد و کارآیی فقط در شرایطی امکان پذیر است که گله عاری از هرگونه عوامل بیماری زا باشد.

به طور کلی جوجه یکروزه سالم نقطه آغازین عملکرد خوب گله ای است که پتانسیل تبدیل شدن به یک مرغ گوشتی، تخمگذار و مادر را دارد. با توجه به این مساله، کیفیت جوجه یکروزه در صنعت طیور حایز اهمیت می باشد چرا که جوجه با کیفیت بالا درصد تلفات و حذفی کمتری در هفته اول و در طول دوره پرورش خواهد داشت و در نتیجه جوجه با کیفیت بالا دارای عملکرد بهتری خواهد بود. همچنین راه حل مناسب جهت ممانعت از ورود بیماری ها به محیط مرغداری بهبود امنیت زیستی می باشد که می تواند در کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها کمک نماید. یکی از دلایل اصلی مصرف آنتی بیوتیک در پرورش طیور، جلوگیری از تلفات طی دو هفته اول پرورش می باشد. بنابراین بهبود وضعیت سلامت جوجه یکروزه و همچنین کیفیت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که جوجه با کیفیت بالا تغییرات شرایط محیطی را بهتر تحمل خواهد نمود.

بهتر است کیفیت جوجه ها هم از استاندارد های کمی و هم از استاندارد های کیفی برخوردار باشد. همچنین بهتر است که قدرت زنده مانی جوجه ها هم در کارخانه جوجه کشی و هم در مزارع پرورش جوجه بعد از یک هفته اندازه گیری شود.

در قسمت بعدی، به ویژگی های ظاهری و درجه بندی جوجه های یک روزه می پردازیم .

جهت راهنمایی و مشاوره میتوانید با دپارتمان فنی شرکت آریاداتیس در تماس باشید.

جهت دانلود این پادکست به کانال تلگرام آریاداتیس مراجعه فرمائید.


17 مهر 1400

تمامی حقوق متعلق به آریاداتیس پرور می باشد.