عملکرد کنسانتره آریاداتیس

از مهمترین ویژگی‌های کنسانتره آریا داتیس در مقایسه با محصولات مشابه، فرمولاسیون جیره‌ها با توجه به شرایط اقلیمی پرورش در مناطق مختلف است و طراحی این محصول به‌طور ویژه برای تولید دو نوع مرغ سایز یا متوسط (با وزن کمتر از 2/5 کیلوگرم) و مرغ سنگین (با وزن بالای 2/5 کیلوگرم) صورت گرفته است.

دستگاه گوارش: اپی‌تلیوم روده یکی از بافت‌های سریع احیا شونده در بدن است و با فرآیند مداوم تقسیم سلولی تجدید می‌شود. اثرات مثبت مشاهده شده برای استفاده از کنسانتره آریا داتیس در تغذیه جوجه‌های گوشتی ناشی از اثرات آن بر مورفولوژی روده است که با افزایش ارتفاع و طول ویلی‌ها و نسبت عمق کریپت‌ها در دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم موجب بهبود راندمان استفاده از خوراک و افزایش وزن بدن می‌شود که نتیجه آن بهبود اعمال فیزیولوژیک دستگاه گوارش از جمله هضم و حذب می‌باشد.

سیستم ایمنی: اسیدهای آمینه (لیزین، متیونین، ترئونین) موجود در ترکیب کنسانتره آریا داتیس نقش مهمی در افزایش کارآیی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی ایفا می‌کنند؛ همچنین ویتامین E موجود در کنسانتره با تخریب پراکسیدازها در ایمنی سلولی و همچنین مقاومت در برابر بیماری‌ها به ویژه فاگوسیتوز (بیگانه خواری) و بهبود پاسخ‌های ایمنی خونی موثر است.


چربی حفره بطنی: ترکیب متعادل اسیدهای آمینه و انرژی در کنسانتره و نهایتا جیره‌های غذایی آریا داتیس بر متابولیسم کلسترول و لیپوپروتئین‌های خون تاثیر بسزایی دارد، کاهش چربی محوطه بطنی موجب کاهش چربی لاشه می‌شود که در نهایت بهبود کیفیت لاشه را به دنبال دارد.


ناهنجاری‌های پا: کنسانتره آریا داتیس با تامین احتیاجات ویتامین‌های A ،D، ویتامین‌های گروه B مانند پیریدوکسین و اسید فولیک و عناصر معدنی به ویژه عناصر روی و سلنیوم، در هومئوستازی کلسیم و فسفر و به حداکثر رساندن سلامت ساختار اسکلتی در مرغ گوشتی موثر است. همچنین آنزیم فیتاز موجود در ترکیب کنسانتره آریا داتیس با افزایش زیست فراهمی عنصر فسفر در جلوگیری از ایجاد نقص های اسکلتی و مشکلات پا موثر است.

تمامی حقوق متعلق به آریاداتیس پرور می باشد.