شرایط پرورشی

شرایط پرورشی مناسب، از اجزاء مهم هر مزرعه پرورش مرغ گوشتی محسوب می‌شود. اعمال روش‌های بهداشتی و مدیریتی در مرغداری به عنوان اولین گام جهت پیشگیری از بیماری‌ها و پرورش گله سالم ضروری است.

انبارش

رعایت شرایط استاندارد انبار نگهداری خوراک از جمله نور، دما و رطوبت و نیز رعایت اصول بهداشتی و کنترل عوامل بیماری‌زا در حفظ کیفیت مواد مغذی و در نتیجه حفظ عملکرد پرورشی پرندگان موثر است.

آب

یکی از نکات مهم مدیریتی برای تولید مرغ سالم تامین آب آشامیدنی سالم و با کیفیت است، آب نقش مهمی در متابولیسم بدن پرندگان ایفا می کند بنابراین آب مصرفی باید از لحاظ املاح و بار میکروبی در هر دوره پرورش مورد آزمایش قرار گیرد.

تهویه

کیفیت نامناسب هوا در سالن پرورش یکی دیگر از عواملی است که منجر به کاهش عملکرد پرندگان و افزایش احتمال ابتلا به بیماری می‌شود، بنابراین تهویه مناسب و تامین هوای خوب و سالم و همچنین کاهش گرد و غبار و گازهای مضرسالن پرورش اهمیت زیادی دارد.

برنامه نوری

رعایت برنامه نوری مناسب و همچنین توجه به شدت، نوع و رنگ نور اثرات مثبتی بر منحنی رشد و عملکرد جوجه‌ها و کاهش تلفات در انتهای دوره خواهد داشت.

تجهیزات موجود در سالن

بایستی به‌طور مرتب بازرسی شوند و از کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل شود.

تمامی حقوق متعلق به آریاداتیس پرور می باشد.